05 jul - 16 aug
Zomervakantie 2024
09 sep
Overleg MR 1 (medezeggenschapsraad)

17.30 tot 19.30 uur

14 okt
Overleg MR 2 (medezeggenschapsraad)

17.30 tot 19.30 uur

21 okt - 25 okt
Herfstvakantie 2024
18 nov
Studiedag (lesvrij)

De hele dag

02 dec
Overleg MR 3 (medezeggenschapsraad)

17.30 tot 19.30 uur

23 dec - 03 jan
Kerstvakantie 2024-2025
24 jan
Studiedag (lesvrij)

De hele dag

27 jan
Overleg MR 4 (medezeggenschapsraad)

17.30 tot 19.30 uur

03 mrt - 07 mrt
Voorjaarsvakantie 2025
20 mrt
Studiedag (lesvrij)

De hele dag

07 apr
Overleg MR 5 (medezeggenschapsraad)

17.30 tot 19.30 uur

18 apr
Goede vrijdag 2025

De hele dag

21 apr
2e Paasdag 2025

De hele dag

21 apr - 02 mei
Meivakantie 2025
05 mei
Bevrijdingsdag 2025

De hele dag

29 mei - 30 mei
Hemelvaart en dag erna 2025
09 jun
2e Pinksterdag 2025

De hele dag

09 jun
Overleg MR 6 (medezeggenschapsraad)

17.30 tot 19.30 uur

04 jul
Lesvrije dag

De hele dag

07 jul - 15 aug
Zomervakantie 2025