Op de Sprienke werken we met duidelijke regels en afspraken zodat iedereen in een prettige, veilige en overzichtelijke omgeving kan leren en werken.

Onderwijsklimaat

Er zijn vijf schoolregels die iets zeggen over de manier waarop we met elkaar en de omgeving willen omgaan. Deze regels, ondersteund door pictogrammen, hangen duidelijk zichtbaar in de gang van de school.

Onze schoolregels

  • Ik houd rekening met de ander.
  • Ik praat rustig en netjes.
  • Ik help de ander als deze er om vraagt.
  • Ik loop of rijd rustig in de school.
  • Ik gebruik spullen op de juiste manier.

Pestprotocol en meldcode

Op school hebben we een pestprotocol en gedragscode. In deze protocollen staat de visie van de school op het gebied van ons anti-pestbeleid. Ook staat er in hoe ouders en leerlingen ondersteund kunnen worden wanneer er sprake is van pesten. Pestco├Ârdinator van de school is Angelique Schipper, teamleider EMB.

Ga naar de downloadpagina voor de gedragscode en het protocol pesten.

Ook de meldcode huiselijk geweld wordt bij ons ingezet waar dat nodig is. Het team van orthopedagogen en psychologen zijn in dit verband de vertrouwenspersonen waar ieder een beroep op kan doen. Ga naar de downloadpagina voor de meldcode.