De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders, personeelsleden en (in het VSO) leerlingen op school vertegenwoordigt. De leden van de MR worden elke drie jaar gekozen door de ouders, personeelsleden en (leerlingen in het VSO) op school. De MR controleert voorstellen die de schooldirectie doet, maar kan ook zelf voorstellen doen om het beleid op school te verbeteren. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over het kiezen van MR-leden.

Samenstelling en contact MR

De MR De Sprienke heeft de volgende leden:

Oudergeleding:

  1. Judith den Engelsman (Voorzitter)
  2. Marjolijn Essenburg
  3. Karin Boone (Vice-voorzitter)
  4. Margreet Boonman

Personeelsgeleding

  1. Patrick Schipper (Secretaris)
  2. David Saris
  3. Gerando Sinke
  4. Leon Potappel

Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact met ons op! Onze MR-leden staan u graag te woord. Wij ontvangen uw vraag of opmerking graag via onderstaande knop of mr.sprienke@ozeo.nl.

Vergaderingen

De MR vergadert 6x per jaar, voorafgaand aan de GMR Ozeo vergadering. De vergadering start met de MR leden en halverwege schuift de directeur aan.

De volgende vergaderingen zijn gepland:

Schooljaar 2023-2024

MR 1 – maandag 25 september 2023 – 17:00-19:00
MR 2 – maandag 6 november 2023 – 17:00-19:00
MR 3 – maandag 18 december 2023 – 17:00-19:00
MR 4 – maandag 19 februari 2024 – 17:00-19:00
MR 5 – maandag 6 mei 2024 – 17:30-19:30
MR 6 – maandag 1 juli 2024 – 17:30-19:30

Schooljaar 2024-2025

MR 1 – maandag 9 september 2024 – 17:30-19:30
MR 2 – maandag 14 oktober 2024 – 17:30-19:30
MR 3 – maandag 2 december 2024 – 17:30-19:30
MR 4 – maandag 27 januari 2025 – 17:30-19:30
MR 5 – maandag 7 april 2025 – 17:30-19:30
MR 6 – maandag 9 juni 2025 – 17:30-19:30

Documenten

Hier vindt u verschillende documenten die van belang zijn voor het werk van de MR. Allereerst vindt u de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), waar alle rechten en plichten van de MR staan opgenomen. Deze gelden voor alle MR’s in heel Nederland. Als tweede vindt u het medezeggenschapsreglement, waarin de directie van de school en de MR afspraken hebben opgenomen over bijvoorbeeld hoeveel MR-leden er zijn, hoe verkiezingen worden georganiseerd en hoe de directie de MR informeert. Tot slot is er ook een huishoudelijk reglement, waar de MR intern afspraken maakt over wat bijvoorbeeld de stemprocedure is en de taken van de voorzitter zijn.

Actuele tekst Wms | WMS – Wet medezeggenschap op scholen | medezeggenschap in het onderwijs (infowms.nl)

Activiteitenplan

Ieder schooljaar plant de MR in samenspraak met het bevoegd gezag de activiteitenplanning. De planning voor het opvolgende schooljaar publiceren we sinds 2023 na vergadering MR 6 op onze website.

Jaarverslagen

Elk jaar schrijft de MR een jaarverslag. Enerzijds om nieuwe MR-leden op de hoogte te stellen van wat er het afgelopen jaar is besproken, anderzijds om de achterban te informeren over wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan. Sinds schooljaar 2021-2022 plaatsen we de jaarverslagen op deze webpagina. U vindt hieronder het jaarverslag van 2021. Na vijf jaar zullen we de jaarverslagen verwijderen.

Nieuwsbrieven

Om aan de ouders, personeelsleden en (in het vso) leerlingen van de school te laten weten waar de MR mee bezig is, stuurt de MR minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief naar de achterban. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over welke besluiten zijn genomen en wat de MR vindt van dingen die op school spelen. U vindt de nieuwsbrieven bij de memo’s op de download pagina onder ‘praktische info’ ook worden ze via Parro met de ouder memo meegestuurd.

Heeft u zelf een onderwerp dat interessant kan zijn voor de nieuwsbrief of een vraag aan de MR? Neem dan contact met ons op via mr.sprienke@ozeo.nl.

Kiezen van leden

De MR-leden worden gekozen door leerlingen in het VSO, ouders en personeelsleden van de school. Wanneer er een vacature is organiseert de MR van De Sprienke verkiezingen. Heeft u zelf interesse om MR-lid te worden? De eerstvolgende verkiezingen zijn in schooljaar 2024-2025. De zittingsperiode is 3 jaar.

De MR is verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. De MR kiest een commissie die de organisatie op zich neemt. Er wordt een kandidaatstellingsperiode en een stemperiode ingericht. Alle ouders, personeelsleden en (in het VSO) leerlingen krijgen een mail met een uitleg wat de MR doet en hoe ze zich kunnen kandideren.