Ziekmelden

Is uw kind ziek? Geef dit dan door aan onze administratie. U doet dit door tussen 8:00 en 8:30 uur te bellen met 0113-229150 of vóór 8:30 uur te mailen naar info.sprienke@ozeo.nl.

Denkt u er ook aan om uw kind af te melden bij:

  • Revant,
  • bij het taxibedrijf,
  • en/of bij het stagebedrijf?

Verlof

Het kan natuurlijk voorkomen dat er gedurende het schooljaar een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt waarvoor u vrij wilt vragen. Denk hierbij aan een bruiloft, een jubileum of een begrafenis.

Hiervoor kunt u toestemming vragen aan de teamleider door middel van het indienen van het aanvraagformulier vakantie en verlof (hieronder te downloaden). Het aanvraagformulier is ook op de administratie te verkrijgen.

Een bezoek aan een arts dient vooraf gemeld te worden bij de leerkracht.

Ongeoorloofd verzuim moet door de school worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.