ESF+ en Jobcentre De Sprienke

Ook De Sprienke krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet voor activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Met behulp van de financiële bijdrage uit ESF+ zijn we het traject JobCentre De Sprienke gestart. Het magazijn is met behulp van de financiële bijdrage heringericht. Het magazijn wordt als interne stageplaats volledig gerund door leerlingen. Van het opnemen van de bestelling tot het bestellen van het materiaal, het uitpakken bij levering, het checken van de bestelling, de materialen inruimen in het magazijn tot uitgifte aan degene die de bestelling heeft geplaatst. Daarnaast is vanuit ESF+ binnen JobCentre De Sprienke in de afdeling VSO arbeid gestart met het aanbieden van vijf profielen:

  1. Groen
  2. Techniek
  3. Logistiek
  4. Horeca
  5. Zorg & Dienstverlening

Het doel van het werken met de profielen is het onderwijs praktischer en betekenisvoller aan te bieden. Doorstroom na de schoolperiode sluit op deze manier beter aan bij de (arbeidsmatige) werkplek.

Daarnaast is samenwerking gerealiseerd tussen groepen van de afdeling VSO dagbesteding, uitstroombestemming arbeidsmatige dagbesteding. Binnen de afdelingen VSO dagbesteding en arbeid wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan een examenreglement en het invoeren van het werken met een portfolio.