De leerlingen van onze school krijgen 1000 uur per jaar les. De kleuters zijn een groot aantal woensdagen vrij van school waardoor zij uitkomen op 880 lesuren per schooljaar. De woensdagen waarop kleuters wél les krijgen worden jaarlijks vermeld in de bijlage van de schoolgids. In het lesprogramma zijn onderwijs en therapie geïntegreerd.

Lestijden en continurooster

Onze leerlingen volgen een continurooster. Dit wil zeggen dat onze leerlingen van maandag t/m vrijdag iedere dag dezelfde lestijden hebben:

SO en VSO dagbesteding:
maandag tot en met vrijdag: 8.30-14.15 uur

VSO arbeid en vervolgonderwijs:
maandag tot en met vrijdag: 8.25-14.15 uur

De school is open vanaf 08:15 uur.

Vakantierooster

Hieronder vindt u de data van het schooljaar 2021-2022


Herfstvakantie: 23-10-2021 t/m 31-10-2021
Kerstvakantie: 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie: 26-02-2022 t/m 06-03-2022
Goede Vrijdag + Pasen: 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie (inclusief Koningsdag): 23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart: 26-05-2022 t/m 29-05-2022
2e Pinksterdag: 06-06-2022
Zomervakantie: 23-07-2022 t/m 04-09-2022

Studiedagen

Vrijdag 26-11-2021
Maandag 10-01-2022 (geannuleerd)
Donderdag 14-04-2022
Maandag 13-06-2022 (ipv 10-01-2022)
Vrijdag 22-07-2022