Hieronder vindt u informatie over onze lesuren, lestijden, vakanties en studiedagen. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag. Geef ze door aan uw leerkracht.

Lesuren

De leerlingen van onze school krijgen 1000 uur per jaar les. De kleuters zijn een groot aantal woensdagen vrij van school waardoor zij uitkomen op 880 lesuren per schooljaar. De woensdagen waarop kleuters wél les krijgen worden jaarlijks vermeld in de bijlage van de schoolgids. In het lesprogramma zijn onderwijs en therapie geïntegreerd.

Lestijden en continurooster

Onze leerlingen volgen een continurooster. Dit wil zeggen dat onze leerlingen van maandag t/m vrijdag iedere dag dezelfde lestijden hebben:

SO en VSO dagbesteding:
maandag tot en met vrijdag: 8.30-14.15 uur

VSO arbeid en vervolgonderwijs:
maandag tot en met vrijdag: 8.25-14.15 uur

De school is open vanaf 08:15 uur.

Vakantierooster

Hieronder vindt u de vakantietijden. U vindt deze ook terug in de agenda.


Schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 23 tot en met 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 tot en met 05 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 tot en met 16 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag 01 april 2024
Meivakantie 22 april tot en met 3 mei 2024
Hemelvaart en dag erna 9 en 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 5 juli tot en met 16 augustus 2024


Schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie 21  tot en met 25 oktober 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 tot en met 03 januari 2025
Voorjaarsvakantie 3 tot en met 7 maart 2025
Let op! Vanaf goede vrijdag 18 april 2025 tot en met maandag 5 mei 2025 loopt Pasen, de meivakantie en Bevrijdingsdag aaneengesloten door.
Goede vrijdag 18 april 2025
2e Paasdag 21 april 2025
Meivakantie 21 april tot en met 2 mei 2025
Bevrijdingsdag 5 mei 2025
Hemelvaart en dag erna 29 en 30 mei 2025
2e Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli tot en met 15 augustus 2025

Studiedagen

Hieronder vindt u de studiedagen. Studiedagen zijn lesvrije dagen, uw kind blijft dan thuis. Op deze dagen werken wij aan onze professionalisering. U vindt deze ook terug in de agenda.

Schooljaar 2023-2024

Maandag 30 oktober 2023
Donderdag 28 maart 2024
Vrijdag 12 april 2024
Dinsdag 4 juni 2024

Schooljaar 2024-2025

Maandag 18 november 2024
Vrijdag 24 januari 2025
Donderdag 20 maart 2025
Vrijdag 4 juli 2025