Hieronder vindt u informatie over onze lesuren, lestijden, vakanties en studiedagen. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag. Geef ze door aan uw leerkracht.

Lesuren

De leerlingen van onze school krijgen 1000 uur per jaar les. De kleuters zijn een groot aantal woensdagen vrij van school waardoor zij uitkomen op 880 lesuren per schooljaar. De woensdagen waarop kleuters wél les krijgen worden jaarlijks vermeld in de bijlage van de schoolgids. In het lesprogramma zijn onderwijs en therapie geïntegreerd.

Lestijden en continurooster

Onze leerlingen volgen een continurooster. Dit wil zeggen dat onze leerlingen van maandag t/m vrijdag iedere dag dezelfde lestijden hebben:

SO en VSO dagbesteding:
maandag tot en met vrijdag: 8.30-14.15 uur

VSO arbeid en vervolgonderwijs:
maandag tot en met vrijdag: 8.25-14.15 uur

De school is open vanaf 08:15 uur.

Vakantierooster

Hieronder vindt u de vakantietijden van het schooljaar 2022-2023. U vindt deze ook terug in de agenda.


Herfstvakantie: 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie: 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie: 20-02-2023 t/m 24-02-2023
Goede Vrijdag + Pasen: 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie (inclusief Koningsdag): 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart: 18-05-2023 t/m 19-05-2023
2e Pinksterdag: 29-05-2023
Zomervakantie: 17-07-2023 t/m 25-08-2023

Studiedagen

Hieronder vindt u de studiedagen van het schooljaar 2022-2023. Studiedagen zijn lesvrije dagen, uw kind blijft dan thuis. Op deze dagen werken wij aan onze professionalisering. U vindt deze ook terug in de agenda.

Maandag 28-11-2022
Vrijdag 31-03-2023
Dinsdag 30-05-2023