Op deze pagina vindt u meer informatie met betrekking tot de klachtenregeling en de privacyverklaring.

Klachtenregeling

We willen zo veel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.

Privacy

Binnen de Sprienke gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en die van ons personeel. Hoe we dat willen doen is vastgelegd in het informatie- en privacybeleid van OZEO.

Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy gerespecteerd wordt. Binnen de school wordt gewerkt met persoonsgegevens. Op de website van OZEO vindt u hierover de specifieke informatie.

Voor het gebruiken van persoonsgegevens voor overige doeleinden vragen wij vooraf toestemming van de ouders. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van beeldmateriaal. Te allen tijde blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan.

Lees verder over het onderwerp privacy in de bijlage van de schoolgids.