Ouderbijdrage

Aan de ouders/verzorgers wordt dit jaar geen vrijwillige bijdrage gevraagd. Wel vragen we een vergoeding voor de werkweek van de afdeling VSO Arbeid en Vervolgonderwijs.

Leergeld

Ouders met een laag inkomen kunnen voor het betalen van de ouderbijdrage een beroep doen op Stichting Leergeld. Meer informatie hierover kunt u vinden op leergeld.nl.