Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school vinden we heel belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. Hieronder beschrijven wij de middelen die we daarvoor gebruiken.

Algemene ouderavond

Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene ouderavond. Op deze ouderavond wordt u geïnformeerd over de algemene gang van zaken op school en in de groep.

Oudergesprekken

De ouders/verzorgers van onze leerlingen worden, afhankelijk van de afdeling waarin de leerling les volgt, één of twee keer per jaar uitgenodigd op school om de voortgang van hun kind te bespreken. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling vormt hierbij het uitgangspunt. Daarnaast worden ouders/verzorgers jaarlijks uitgenodigd voor een transitieoverleg waarbij ook de specialisten van Revant aanwezig zijn.

Contact na een scheiding

Zijn ouders/verzorgers gescheiden? Dan is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de manier waarop de communicatie met school verloopt. Wij gaan er als school vanuit dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben elkaar informeren over zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook vanzelfsprekend welkom bij de informatie- en ouderavonden.

Parro

Parro is een oudercommunicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school versterken. Met Parro bent u altijd op de hoogte, bekijkt u de leukste momenten van uw kind en heeft u direct contact met onze school. Parro is veilig en privé, foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving.

Hoe werkt dit?

Wanneer de school u uitnodigt om uw kind te gaan volgen ontvangt u van de school twee e-mails op het e-mailadres dat bij school bekend is.

  • E-mail 1: Van Parro krijgt u een e-mail met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. U bent nu toegevoegd aan de groep. Heeft u al een ParnasSys-account dan kunt u inloggen. Heeft u nog geen ParnasSys-account? Dan volgt de tweede mail.
  • E-mail 2: De tweede mail komt van ParnasSys, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maakt u een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt u de leerkracht vragen om u opnieuw uit te nodigen.

Nadat u uw ParnasSys-account heeft geactiveerd, kunt u inloggen in Parro.

Mobiel: Parro kunt u via een app op uw mobiel gebruiken door de app te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Computer: Het kan handig zijn om bepaalde documenten op een groter scherm op de computer te lezen, hiervoor logt u in via: talk.parro.com.

Bron: Hoe kom ik aan een Parro Account? – Kennisportaal (zendesk.com)

Memo nieuwsbrief

Via Parro ontvangt u regelmatig onze digitale nieuwsbrief ‘Memo’ waarin wij communiceren over relevante zaken op school. Op de downloadpagina kunt u de nieuwsbrieven downloaden.