Sluit de onderwijsbehoefte van uw kind aan bij het onderwijs dat we op De Sprienke bieden? Dan leest u hier hoe u uw kind kunt aanmelden en wat daarvoor nodig is.

Toelaatbaarheidsverklaring

Alleen leerlingen met een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunnen ingeschreven worden op De Sprienke. De TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio waar u woont. De Sprienke of de school waar uw zoon of dochter onderwijs volgt, ondersteunt bij de aanvraag van de TLV. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van het samenwerkingsverband in uw regio.

Intake

Wanneer het samenwerkingsverband voor de leerling De Sprienke adviseert als school, stuurt het samenwerkingsverband het dossier met de toelaatbaarheidsverklaring naar De Sprienke. Vervolgens nodigen wij de ouders/verzorgers/verzorgers uit voor een intakegesprek. Indien mogelijk neemt een leerling ouder dan zestien jaar zelf ook deel aan het gesprek.

Oriënterend bezoek

Denkt u over aanmelding bij De Sprienke, maar is er nog geen TLV aangevraagd, dan is het altijd mogelijk om een oriënterend bezoek te brengen aan onze school en een gesprek aan te vragen. U kunt hiervoor een afspraak maken met ons via telefoonnummer 0113-229150.