Welkom op onze nieuwe website!

Sinds 1 augustus 2021 zijn onze voormalige bovenschoolse stichtingen De Korre en Respont gefuseerd naar één nieuwe bovenschoolse organisatie voor specialistisch onderwijs: Ozeo. U bent de nieuwe naam bijvoorbeeld vast al tegengekomen in de nieuwe emailadressen van leerkrachten. Die eindigen nu namelijk op @ozeo.nl. Maar ook hebben we een nieuw logo en andere huisstijl gekregen.

De fusie bood ons de kans om de website na te lopen en verder te ontwikkelen. Work in progress dus. Alle informatie hebben we opnieuw ingedeeld met het doel te informeren over onze school. Mocht u vragen hebben bij een pagina op onze website of nog informatie missen dan stellen we het zeer op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt. Dat mag via ons algemene mailadres.